Awards

African Sun Media is proud have published the following award-winning titles:

2021 ATKV Woordwerk-woordveertjie: Gewonde Taal: 'n Oorsig – Eleanor Cornelius

2019 Andrew Murray-prys: Augustinus: 'n Studie oor die etiek van 'n Kerkvader uit Afrika – JH van Wyk

2019 CL Engelbrechtprys vir Afrikaanse Taalkunde: Kaaps in Fokus – Frank Hendricks & Charlyn Dyers

2019 Stalsprys vir Geskiedwetenskappe: Suid-Afrika se Vlootmagte 1922–2012 – André Wessels

2016 Andrew Murray/Desmond Tutu prize: Living with Dignity: African Perspectives on Gender Equality – E Mouton, G Kapuma, L Hansen & T Togom (editors)

2016 Gustav Prellerprys vir Literatuurwetenskap en Letterkundige Kritiek: Die mond vol vuur: Beskouings oor die werk van Breyten Breytenbach – Louise Viljoen

2008 Andrew Murray-prys: Geloof en Openbare Lewe: Versamelde Opstelle 2 – Dirkie Smit (Nico Koopman: redakteur)

2007 Andrew Murray/Desmond Tutu prize: Christian in Public: Aims, Methodologies and Issues in Public Theology – Len Hansen (editor)

2005 Andrew Murray-prys: Die vlug van Gods verbeelding – Allan Boesak

 

The following African Sun Media titles were nominated for prizes:

2021 KykNET-Rapport Boekprys: Stilspraak: Strijdom van der Merwe en Landkuns - Carina van der Walt

2021 Humanities & Social Sciences Award: A Luta Continua: A History of Media Freedom in South Africa - Lizette Rabe  

2021 Humanities & Social Sciences Award: From Water to Wine: Becoming Middle Class in Angola - Jess Auerbach

2021 Humanities & Social Sciences Award: Fault Lines: A Primer on Race, Science and Society - Jonathan Jansen & Cyrill Walters

2021 Humanities & Social Sciences Award: New Frontiers in Forensic Linguistics: Themes and Perspectives in Language and Law in Africa and Beyond - Monwabisi K. Ralarala, Prof Russell H. Kaschula & Prof Georgina Heydon

2021 Andrew Murray/Desmond Tutu prize: Grace upon Grace: Reflections on the Meaning of Life – Johan Cilliers

2020 Humanities and Social Sciences Awards 2020: Whose History Counts: Decolonising African Pre-Colonial Historiography – June Bam, Lungisile Ntsebeza & Allan Zinn

2018 Andrew Murray-prys: Die reis gaan inwaarts:  Die kuns van sterwe in kreatiewe werke van Karel Schoeman – Cas Wepener

2018 Andrew Murray/Desmond Tutu prize: Communion Ecclesiology in a Racially Polarised South Africa – KT Resane

2013 Andrew Murray-prys: Kerk en orde vandag: Met die klem op die NG Kerk – Piet Strauss

2013 Andrew Murray/Desmond Tutu prize: Welfare, Religion And Gender In Post-Apartheid South Africa – I Swart, A Gouws, J Erasmus, F Bosman & P Petterson (editors)